Oppslagstavle for MJB

 • Julebrev

  Publisert 30. des. 2020

  Glass og metall:

  Det oppleves at beboere kaster glass og metall seine nattestid. Vi oppfordrer til å ikke kaste dette mellom kl. 23:00 til kl. 06:00, som er rotiden i borettslaget. Dette for at de som bor i nærheten av deponiet, får nattero. Metallbokser som er for store til hullet i søppelkassen, skal ikke sette oppå søppelkassen. Den skal gjøres mindre og puttes inn i søppelkassen. Ting som er for store for innkast i kassene er andelseiere og beboere selv ansvarlige for å kaste på egnet sted. Det er ikke lov å sette søppel utenfor beholderne.

  Julepapir:

  Julepapir som er glanset og har hvit bakside skal kastes som restavfall. For mer informasjon: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/hvordankildesortere-i-oslo/kildesortering-i-julen/#gref

  Juletrær:

  Når tiden kommer for å kaste juletrær, så skal det ikke kastes ut på fellesområdet. Hentetidspunkt: Lørdag 09.01.21 klokken 08:00 P-plass Manglerud senter Krysset Rugveien og Treskeveien

  Styret og vaktmesterne holder kontorene stengt for besøkende også over nyåret. Ta kontakt via epost, hjemmeside eller telefon.

  Vaktmesterne og styret ønsker alle en fredfull jul og ett godt nytt år

 • Oppslag - Søppelrommene

  Publisert 20. okt. 2020

  Vi åpner søppelrommene til fri bruk for

  beboerne i oppgangene, fortrinnsvis til bruk

  for barnevogner og sykler.

  Vi oppfordrer beboerne til å snakke sammen

  for å finne best mulig løsning.

  Eiendelene blir satt inn på eget ansvar!

  Rommene blir låst opp etter hvert som de blir

  klare.

  Styret

 • Viktig informasjon: NYTT UTSTYR FRA TELENOR

  Publisert 04. aug. 2020

  MANGLERUDJORDET BRL. og TELENOR har inngått en ny og utvidet avtale. I den forbindelse skal det byttes ut gammelt utstyr fra Canal Digital til Telenors nye internettmodem, trådløse ruter og tv-dekoder.

  Tessta Connect AS (som utfører jobben for Telenor) vil kontakte hver enkelt beboer via SMS med informasjon om dag/tid de kommer til din/deres adresse.

  Selve bytte av utstyret tar ca. 15 minutter om alt fungerer som det skal.

  Viktig: Hvis dere ikke ønsker å bytte ut trådløs ruter, kan dere beholde den dere har. Vi anbefaler å bytte ut eldre rutere, da den som følger i avtalen er av veldig god kvalitet.

  Viktig i forhold til korona. Om noen i husstanden er i karantene kan de ikke bytte utstyr før karantenetiden er over. Det bes også om at det holdes minimum 1 meters avstand så langt det lar seg gjøre.

  Hilsen Tessta Connect as, Telenor og Styret

 • Rehabilitering av luftepiper

  Publisert 04. aug. 2020

  Vi fortsetter arbeidet med rehabilitering av luftepiper på takene våre.

  Vi startet med å ta ned luftepipene som var til søppelrommene, da disse ikke lenger er i bruk.

  Vi fortsetter med rehabiliteringen av pipene til luftekanalene for leilighetene. I denne forbindelsen kan det forekomme noe støv i leilighetene, dette må hver enkelt beboer selv sørge for å rengjøre.

  Firmaet som har jobben Malermesterfirmaet Pedersen & Sikkerbøl AS, har ansvaret for sikkerheten og vil sette opp sperringer og sørge for at dette gjennomføres på en sikker måte.

  I denne forbindelsen vil de bruke en stor lift, de vil også trenge plass i gaten for dette, så styret oppfordrer alle til å ha tålmodighet og ta hensyn slik at de kan gjennomføre jobben så sikkert og raskt som mulig.

  Hilsen Styret og Vaktmesterne

 • Container stengt umiddelbart

  Publisert 23. jun. 2020

  Containerfirmaet som borettslaget bruker har nå sluttet å ha slike containere som vi bruker.
  Vi har valgt å stenge muligheten med å kaste søppel i containeren med umiddelbar virkning.

  Det er blitt gjenbruksstasjon i Vårveien på Ryen, gå inn på https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/ryen-gjenbruksstasjon/ for mer informasjon.


  Hilsen Styret
 • Styret har sommerstengt i perioden 22.06.20 - 16.08.20

  Publisert 21. jun. 2020

  Styret holder kontoret sommerstengt i perioden 22.06 - 16.08.20. Det vil da kunne påregnes noe lengre tid for behandling av innkommende saker til styret.

  Første styrevakt er da mandag 17.08.20

  Styret kan kontaktes på telefon 92 22 31 48

  Vaktmester kan kontaktes i arbeidstiden 07:00 – 16:00 på hverdager:
  Rune: 92 02 31 44
  Geir: 92 02 31 45

  Styret ønsker alle i borettslaget en riktig god sommer!

  Hilsen Styret og vaktmesterne
 • Vi har hatt besøk av Den Norske Opera & Ballett

  Publisert 09. jun. 2020

  Oppdatert 11.6.20

  Manglerudjordet BRL. vil takke Den Norske Opera & Ballett for konserten de holdt i borettslaget vårt!

  Flotte og fantastiske dansere, kor og operasangere.
  Det var mange som var i virksomhet for at vi skulle få oppleve dette i vårt eget borettslag, en stor takk til dere som var med på å gjøre dette mulig :-)

  Manglerudjordet var 1 av 2 borettslag som har fått oppleve dette.

  Styret vil rette en takk til Obos som satte navnet vårt på en liste som ble overlevert Den Norske Opera & Ballett.

  Styret håper alle som så og hørte også satte pris på dette, så kanskje vi sees i Operaen til høsten :-)

  Den Norske Opera & Ballett kommer til oss, når vi ikke kan komme til dem.

  Vi er så heldige at Den Norske Opera & Ballett kommer til vår lekeplass torsdag den 11.6.2020 og holder konsert for alle som ønsker å se og høre.

  Konserten starter kl. 18:00 og vil vare til ca 18:45.
  Det vil også være mulig å høre konserten på FM radio, på frekvens 93 MHz.

  Vi er opptatt av å holde oss innenfor de retningslinjer som er gitt av myndighetene, og i den forbindelse ønsker vi at så mange som mulig hører og ser fra vinduer og balkonger.

  Hvis du går ut for å høre og se, så er det viktig å overholde avstands-reglene som til enhver tid gjelder.

  Dette er ett arrangement som er gratis for alle.

  Hilsen
  Styret/Vaktmesterne
 • Viktig informasjon angående ventilasjonspiper

  Publisert 05. jun. 2020

  Som mange av dere har sett så har vi ett firma i borettslaget som tar ned ventilasjonspipene i forbindelse med søppelrommene.

  Vi hadde en pipe i Våronnveien som topplaten løsnet, pga. sterk vind.

  I den forbindelse ble det gjort en inspeksjon av alle pipene og vi kom frem til at den beste og mest økonomiske løsningen ville være å rive pipene, da de ikke lenger har noen funksjon.

  Denne jobben vil være ferdig denne uken.

  Samtidig vil vi også feste skiferplatene utenfor vinduene der de har løsnet.
  Hvis dere har oppdaget at skiferplatene har løsnet, gi beskjed til vaktmester slik at vi får tatt alle.


  Hilsen Styret/Vaktmester
 • ANGÅENDE SØPPELPOSER SOM SETTES UT I OPPGANGEN

  Publisert 04. jun. 2020

  DET ER FORBUDT Å SETTE SØPPELPOSER UT I OPPGANGEN!

  Hvis dere ikke kan gå ut med søppelposene med en gang så må disse oppbevares inne i leiligheten til dere kan gå ut med dem.

  Hilsen Styret/Vaktmester
 • Ved fulle avfallstasjoner

  Publisert 28. mai. 2020

  Vi er nå i startfasen med de nye avfallstasjonene i borettslaget. Styret har opplevd at enkelte stasjoner blir fulle. Dette kan ikke styret eller vaktmesterne gjøre noe med. Her har ikke søpla blitt hentet, slik det skal. Blir din avfallstasjon full, ta å gå til neste stasjon. Søpla skal ikke settes utenfor avfallstasjonen eller kastes i pappstasjon.

  Det er ikke alle steder man har glass/metall stasjoner, ikke sett igjen dette på stasjonene som ikke har glass/metall. Ta dette med til stasjonen som har slikt eller lever det utenfor Manglerud senter.

  Alle avfallsstasjonene har restavfall og papp/papir. I tillegg er det glass/metall ved Våronnveien 7, Rugveien 12 og Rugveien 34.

  Glass og Metall skal ikke kastes mellom kl 23:00 og 08:00, Dette for å unngå støy for de som bor i nærheten av disse stasjonene.

  Hilsen vaktmesterne og styret