Oppslagstavle for MJB

 • Ved fulle avfallstasjoner

  Publisert 28. mai. 2020

  Vi er nå i startfasen med de nye avfallstasjonene i borettslaget. Styret har opplevd at enkelte stasjoner blir fulle. Dette kan ikke styret eller vaktmesterne gjøre noe med. Her har ikke søpla blitt hentet, slik det skal. Blir din avfallstasjon full, ta å gå til neste stasjon. Søpla skal ikke settes utenfor avfallstasjonen eller kastes i pappstasjon.

  Det er ikke alle steder man har glass/metall stasjoner, ikke sett igjen dette på stasjonene som ikke har glass/metall. Ta dette med til stasjonen som har slikt eller lever det utenfor Manglerud senter.

  Alle avfallsstasjonene har restavfall og papp/papir. I tillegg er det glass/metall ved Våronnveien 7, Rugveien 12 og Rugveien 34.

  Glass og Metall skal ikke kastes mellom kl 23:00 og 08:00, Dette for å unngå støy for de som bor i nærheten av disse stasjonene.

  Hilsen vaktmesterne og styret
 • Mating av fugler

  Publisert 28. apr. 2020

  Det er forbudt å mate fugler i borettslaget!

  Dette gjelder på borettslagets områder, fra balkonger og vinduer eller henge opp mat i trærne.

  Det er forbudt å kaste mat, sigaretter eller søppel fra balkongen!

  Dette tiltrekker seg mus og rotter.
 • Avfallshåndtering

  Publisert 27. apr. 2020

  Fra 4.mai vil de ny avfallsboksene åpnes for bruk. De eksisterende søppelsjaktene i oppgangene stenges.

  Om bruk:
  I "RESTAVFALL" skal det samme kastes som i dagens sjakter, altså blå (plast), grønn (matavfall) og annet restavfall.

  I "PAPP/PAPIR" skal papp/papir kastes og erstatter de store grønne containerne som har stått rundtom i borettslaget. De containerne blir borte etter 4.mai.

  I "GLASS OG METALL" skal alt glass/metall kastes, som tidligere måtte kastes i containere Manglerudsenteret etc.

  Bruk nærmeste avfallstasjon for å kaste ditt avfall.

  Alle avfallstasjonene har restavfall og papp/papir. I tillegg er det glass/metall ved Våronnveien 7, Rugveien 12 og Rugveien 34.

  Mvh
  Styret
 • Bil og el-sykkel utleie i borettslaget (NY APP)

  Publisert 03. mar. 2020

  Styret har utvidet samarbeidet med leverandøren av el-sykler til også å gjelde 2 biler.
  Det er laget en ny app for leie av både sykler og biler,
  appen heter OTTO og kan lastes ned fra Google Play eller App store.
  Se otto.no for mer informasjon.

  Vi har tilgjengelig en Mercedes B klasse og en Citroën Berlingo.

  Bilene er plassert i Våronnveien mellom nr 6 og 8.

  For at dere skal finne biler og el-sykler i appen må dere følge vedlagt bruksanvisning.

  Dette er ett samarbeid mellom MJB og Bertel O. Steen AS

  Vilkår for bruk: http://otto.no/vilkar-for-bruk/

  Hvis dere ikke finner syklene, så bruk søkeordet "manglerudsykler" under min konto - mine lokasjoner.
 • Viktig informasjon om din TV-boks

  Publisert 01. apr. 2020

  Viktig informasjon om din TV-boks

  TV-BOKSER SOM ER LEVERT TIL HVER LEILIGHET I MJB, VIL VIRKE MED DE NYE FUNKSJONENE ETTER OPPGRADERING.
  (Vi har boksen i kollonne 1, i avtalen. Se vedlegg)

  HVIS DU HAR FLERE BOKSER SÅ ER DISSE IKKE I AVTALEN MJB HAR MED TELENOR.

  DE SOM HAR FLERE BOKSER MÅ SELV VURDERE OM DE SKAL BYTTES ELLER IKKE.

  Høsten 2019 lanserte vi en helt ny brukeropplevelse på våre nyeste TV-bokser og i løpet av våren 2020 vil det komme endringer på alle eldre TV-bokser.

  Endring på eksisterende TV-bokser
  T-We Boks og T-We Boks II oppgraderes med nye TV-tjenester.

  Du varsles med dette om at TV-bokser som ikke støtter oppgraderingen mister tilgang til T-We-tjenestene (Filmleie, Arkiv, Start forfra og Min side via TV-boksen). Ny programvare krever mer datakraft og minne fra boksene og med tanke på på boksenes alder har ikke de muligheten til å drive dette. Kunder med dekoder ADB 2840 (T-We Boks Mini) mister tjenestene sine fra 4. mai.

  Dersom man ikke benytter disse tjenestene, vil man ikke oppleve noen endring. Tjenestene live-TV, radio og favorittlister vil fortsatt være tilgjengelig på TV-boksen. Dette gjelder også opptakstjeneste hvis man har dette i dag.

  For deg med flere TV-bokser, vennligst se oversikt over de ulike funksjonene TV-boksene har etter endringen her.

  Se TV når og hvor du vil med T-We App
  Har du ikke lastet ned T-We-appen enda, kan det være lurt å gjøre det nå. Appen koster ikke noe ekstra og er inkludert i abonnementet ditt. Med T-We-appen kan du se TV hvor og når du vil og på hvilken skjerm du vil. Appen finner du i App Store og Google Play.
 • Korona råd for oss som bor i borettslag

  Publisert 27. mar. 2020

  Styret oppfordrer alle til å følge råd og retningslinjer til enhver tid gitt av myndighetene.

  Råd og tiltak for befolkningen generelt pr. 30.mars, kilde: fhi.no

  God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet
  Personer som bor sammen kan omgås normalt.
  Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, utenfor hjemmet.
  Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
  Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
  Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
  Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
  Unngå stigmatisering og utestengning.
  Hvis du får feber eller luftveissymptomer bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk.

  Vi oppfordrer alle i borettslaget til å ta ansvar for våre eldre, som kanskje ikke kan gå ut.
  Hør om de trenger hjelp til noe, vi som ikke er i risiko grupper kan sikkert gå å handle for de som trenger dette.


  Noen linker til informasjon om hvordan vi kan forebygge smitte:

  https://www.fhi.no/
  .
  https://helsenorge.no/koronavirus/koronasmitte
  .
  https://www.obos.no/korona
  .
  https://www.huseierne.no/nyheter/koronarad-til-de-som-bor-i-sameier-og-borettslag/
  .

  Styret

 • Vaktmesterkontoret og styrerommet

  Publisert 16. mar. 2020

  Styret har tatt en beslutning å stenge vaktmester- og styrerommet for besøkende inntil videre pga smittefare.
  Vaktmesterne har vanlige arbeidsdager, men det gjøres ikke arbeid inne hos beboerne.
  Styret har vakt som vanlig på mandager mellom 18-19, men tar kun henvendelser via telefon eller epost.

  Vaktmesterne kan nås på e-post vaktmester@manglerudjordet.no eller på telefon: Geir 92023145 og Rune 92023144
  Styret kan nås på epost styret@manglerudjordet.no eller på telefon 22 75 51 24 (tlf betjenes kun under vakttiden).

  Hilsen Styret i MJB
 • Ny Oppdatering 29. april 2020 Generalforsamling

  Publisert 12. mar. 2020

  Generalforsamlingen er gjennomført digitalt for første gang, samtidig som vi også mottok stemmer analogt, (på papir).

  Det var 137 som stemte digitalt og 9 som stemte på papir.

  Vedlegg:
  Inkalling
  Protokoll

  Begge deler finnes også inne på Vibbo.no



  Hilsen Styret
 • Viktig informasjon, vi opplever at jordfeilbrytere slår ut

  Publisert 02. jun. 2020

  Oppdatert onsdag 4.6.2020

  Vi tror nå at vi har funnet feilen som forårsaket strømbrudd i Plogveien, dette skyldes mest sannsynlig feil på den ene vaskemaskinen i vaskeriet i Plogvein 49.
  Vi har i dag hatt service på denne og ikke fått tilbakemelding om at det har vært problemer med strømbrudd etter dette.


  Oppdatert onsdag 3.6.2020

  Vi opplever i dag også at det er problemer med strømmen i Plogveien, vi har hatt elektriker på besøk i dag, men det er vanskelig å finne feil som er sporadisk, med god hjelp fra beboer som brukte vaskeriet i Plogveien 49, så fant vi mulig feil på den ene vaskemaskinen, denne er koplet ut og vi får service på denne i morgen 4.6.2020.

  Har ikke mottatt melding om at strømmen har gått etter at vi stengte denne maskinen.


  2.6.2020
  Vi har i dag opplevd at jordfeilbrytere slår ut i Plogveien. Vi har ikke funnet feilkilden til dette, men det virket som om det varte fra ca. kl. 15:00 - 16:30 og etter dette har det ikke hvert rapportert at feilen har oppstått.

  Hafslund benekter at det er noen feil i nette i området, de vil ikke rykke ut på denne typen feil.

  Etter konferanse med elekriker er vi rimelige sikre på at dette er en feil utenfor borettslaget.

  Men hvis dette fortsetter utover kvelden eller at det vil skje i morgen vil vi kontakte elektriker for å feilsøke.

  Gi oss tilbakemelding hvis jordfeilbryter skulle slå ut.


  Hilsen
  Styret/vaktmester
 • Informasjon om Rusken-dugnad og loft- kjellerrydding

  Publisert 28. apr. 2020

  Loft- kjellerrydding er avlyst

  Rusken-dugnad gjennomføres uten felles grilling, onsdag 6. mai hele dagen frem til kl 20:00

  Styret oppfordrer alle til å rydde rundt blokkene, både forsiden, baksiden og på lekeplassen, samt parkeringsplassene våre. Søppelsekker for avfallet og redskap kan hentes hos vaktmestrene.
  Avfallet settes ved enden av gangveiene, slik at vaktmester kan hente de inn.


  Loft- og kjellerrydding blir ikke gjennomført i juni som vanlig.

  Andelseierne må selv sørge for å fjerne søppel, enten levere dette på godkjent gjenbruksstasjon eller bruke for eksempel "Isekk " eller lignende løsning.
  Ryen gjenbruksstasjon har åpent fra kl 07:30 - 19:30 på hverdager.

  Styret vil vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre dette i løpet av høsten, dette kommer an på hvilke retningslinjer myndighetene gir.