Oppslagstavle for MJB

 • Vaktmesterkontoret og styrerommet

  Publisert 16. mar. 2020

  Styret har tatt en beslutning å stenge vaktmester- og styrerommet for besøkende inntil videre pga smittefare.
  Vaktmesterne har vanlige arbeidsdager, men det gjøres ikke arbeid inne hos beboerne.
  Styret har vakt som vanlig på mandager mellom 18-19, men tar kun henvendelser via telefon eller epost.

  Vaktmesterne kan nås på e-post vaktmester@manglerudjordet.no eller på telefon: Geir 92023145 og Rune 92023144
  Styret kan nås på epost styret@manglerudjordet.no eller på telefon 22 75 51 24 (tlf betjenes kun under vakttiden).

  Hilsen Styret i MJB
 • Ny Oppdatering 29. april 2020 Generalforsamling

  Publisert 12. mar. 2020

  Generalforsamlingen er gjennomført digitalt for første gang, samtidig som vi også mottok stemmer analogt, (på papir).

  Det var 137 som stemte digitalt og 9 som stemte på papir.

  Vedlegg:
  Inkalling
  Protokoll

  Begge deler finnes også inne på Vibbo.no  Hilsen Styret
 • Viktig informasjon, vi opplever at jordfeilbrytere slår ut

  Publisert 02. jun. 2020

  Oppdatert onsdag 4.6.2020

  Vi tror nå at vi har funnet feilen som forårsaket strømbrudd i Plogveien, dette skyldes mest sannsynlig feil på den ene vaskemaskinen i vaskeriet i Plogvein 49.
  Vi har i dag hatt service på denne og ikke fått tilbakemelding om at det har vært problemer med strømbrudd etter dette.


  Oppdatert onsdag 3.6.2020

  Vi opplever i dag også at det er problemer med strømmen i Plogveien, vi har hatt elektriker på besøk i dag, men det er vanskelig å finne feil som er sporadisk, med god hjelp fra beboer som brukte vaskeriet i Plogveien 49, så fant vi mulig feil på den ene vaskemaskinen, denne er koplet ut og vi får service på denne i morgen 4.6.2020.

  Har ikke mottatt melding om at strømmen har gått etter at vi stengte denne maskinen.


  2.6.2020
  Vi har i dag opplevd at jordfeilbrytere slår ut i Plogveien. Vi har ikke funnet feilkilden til dette, men det virket som om det varte fra ca. kl. 15:00 - 16:30 og etter dette har det ikke hvert rapportert at feilen har oppstått.

  Hafslund benekter at det er noen feil i nette i området, de vil ikke rykke ut på denne typen feil.

  Etter konferanse med elekriker er vi rimelige sikre på at dette er en feil utenfor borettslaget.

  Men hvis dette fortsetter utover kvelden eller at det vil skje i morgen vil vi kontakte elektriker for å feilsøke.

  Gi oss tilbakemelding hvis jordfeilbryter skulle slå ut.


  Hilsen
  Styret/vaktmester
 • Informasjon om Rusken-dugnad og loft- kjellerrydding

  Publisert 28. apr. 2020

  Loft- kjellerrydding er avlyst

  Rusken-dugnad gjennomføres uten felles grilling, onsdag 6. mai hele dagen frem til kl 20:00

  Styret oppfordrer alle til å rydde rundt blokkene, både forsiden, baksiden og på lekeplassen, samt parkeringsplassene våre. Søppelsekker for avfallet og redskap kan hentes hos vaktmestrene.
  Avfallet settes ved enden av gangveiene, slik at vaktmester kan hente de inn.


  Loft- og kjellerrydding blir ikke gjennomført i juni som vanlig.

  Andelseierne må selv sørge for å fjerne søppel, enten levere dette på godkjent gjenbruksstasjon eller bruke for eksempel "Isekk " eller lignende løsning.
  Ryen gjenbruksstasjon har åpent fra kl 07:30 - 19:30 på hverdager.

  Styret vil vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre dette i løpet av høsten, dette kommer an på hvilke retningslinjer myndighetene gir.
 • Samtykke til digital kommunikasjon

  Publisert 03. mar. 2020

  Henvendelsen sendes kun til boligeiere som ikke tidligere har samtykket. Dere som gir sitt samtykke til digital kommunikasjon, kan når som helst trekke samtykket tilbake.

  Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS eiendomsforvaltning AS vil på vegne av boligselskapet sende en SMS fra nummer 1929, med forespørsel om samtykke til digital kommunikasjon.

  Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport (innkalling til årsmøte), tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post. I tillegg åpnes det også opp for muligheten til enkelte varslinger på SMS.

  Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir. Noe informasjon kommer også til å bli gitt ut i papirer som bl.a. alt rundt generalforsamlingen.

  SMS-kampanjen vil gjennomføres i løpet av uke 11 og 12.

  Vi oppfordrer derfor alle våre eiere til å gi samtykke til digital kommunikasjon.
 • NorgesEnergi, Salg av strømavtaler

  Publisert 26. feb. 2020

  Styret har blitt informert om at NorgesEnergi er i området og ber om å få komme inn og kalibrere strømmålerne til den enkelte leilighet i borettslaget pga. at det skal angivelig være feil på dem. DETTE ER IKKE RIKTIG!

  Det er HAFSLUND NETT som er ansvarlig for de nye strømmålerne, IKKE NORGESENERGI

  Hvis du ønsker å få tilbud om strøm fra NorgesEnergi så kan du jo slippe dem inn, men det er altså ikke feil på noen strømmålere.

  De har ikke gjort noen avtale med styret om å kunne selge strømavtaler i borettslaget vårt.

  Vi har heller ikke gjort noen spesial avtale med Norgesenergi for levering av strøm til oss.

  Styret har avtale med FJORDKRAFT for levering av strøm til felles anlegget.
 • Generalforsamling for 2019

  Publisert 26. feb. 2020

  Generalforsamling for 2019 avholdes i Manglerud skoles aula tirsdag den 28.04.20 kl. 18.00.

  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling, må være levert i styrets postkasse i
  Rugveien 30 innen fredag 20.03.20 kl 20.00.
  Forslag kan også levers på e-post styret@manglerudjordet.no eller på vår hjemmeside, www.manglerudjordet.no med samme innleveringsfrist.
 • Grave arbeider i forbindelse med parkeringsplassene.

  Publisert 22. jan. 2020

  Vi har nå startet med å fornye gjerder på parkeringsplassene våre, dette arbeidet vil pågå så lenge været tillater det. Det vil bli satt opp nye gjerder på plassene i forbindelse med at det vil bli mulig å sette opp ladestasjon på plassene.
  Dette gjelder plassene som er inn fra Rugveien mot lekeplassen, fra Våronnveien mot garasjene/barnehagen og den ene siden på plassen ved politistasjonen.
  Alle andre plasser vil også få nye gjerder, dette arbeidet vil bli utført etter sommeren.

  Vi regner med at arbeidet med å legge infrastruktur for lading av el-biler vil starte i april, og vil være et tilbud for beboerne fra mai/juni.

  Det vil bli valgfritt om man ønsker lade-mulighet eller ikke, slik at de som fikk varsel om å måtte bytte plasser tidligere slipper dette.
  Vi vil komme tilbake med informasjon om løsning, priser og tidspunkt for oppstart av lade-anlegget.
 • Prosjektoppdatering 25.okt: Avfallshåndtering: Planlagt oppstart uke 44

  Publisert 25. okt. 2019

  Det nærmer seg oppstart av gravearbeidet som skal gjøre plass for nedgravde avfallscontainere i borettslaget. Containerne skal erstatte dunkene som står i søppelrommene i hver oppgang, som vi i dag kaster husholdningsavfallet i. Søppelsjaktene vil bli stengt etter hvert som løsningen ute er på plass.

  Prosjektet ble godkjent av Generalforsamling i 2016. Det er flere grunner til at prosjektet ble løftet den gang, og som fortsatt er gjeldende. Den viktigste grunnen er brannvern. Slike sjakter kan utgjøre en brannfare og vil da ikke være lovlige, som igjen vil kreve investeringer og inngrep i bygningsmasse for å tilfredstille kravene. I tillegg er det fysisk krevende å håndtere alle dunkene som er i bruk i dag, og spesielt noen av dunkene må hentes frem, og fraktes opp trapper, fulle og tunge av avfall. Det er ikke ønskelig fra et HMS perspektiv. Det er også unødvendig dyrt for borettslaget å betale for det høye antall tømmepunkter som dagens dunker summerer opp til. I tillegg nevnes skadedyr, lukt, lav sorteringsgrad, manglende mulighet for sortering av glass/metall, for lite kapasitet for pappavfall og lite sjarmerende pappcontainere over bakken.

  På den andre siden er dette noe styret ikke har ønsket å gjøre, fordi det vil kreve mer fra beboerne som må bære avfallet lenger. Styret har forsøkt så godt det lar seg gjøre å hensynta dette i prosjektet, men forstår at dette, for noen, vil oppleves som en forverring av hverdagen. Styret håper at også de positive sidene blir verdsatt.
 • Juletrefest, SØNDAG 19. januar fra kl 14-16

  Publisert 13. des. 2019

  Manglerudjordet Borettslag inviterer til
  Juletrefest, SØNDAG 19. januar
  fra kl. 14-16
  i Aulaen på Høyenhall skoles.

  Påmelding til styret@manglerudjordet.no
  innen 05. januar, med antall barn, barnebarn og venners barn samt voksne, og leilighets nr. (nummeret på postkassen).
  For eksempel: 2 voksne, 2 barn og leilighets nr. 1006

  Festen er gratis!

  Vi håper så mange som mulig kan komme. Også voksne uten barn som savner juletregang og stemning.
  Bjølsennissen gleder seg til å arrangere en god gammeldags juletrefest, med gang rundt treet, leker for barna og besøk av nissen hvis vi er heldige……