Oppslagstavle for MJB

 • Samtykke til digital kommunikasjon

  Publisert 03. mar. 2020

  Henvendelsen sendes kun til boligeiere som ikke tidligere har samtykket. Dere som gir sitt samtykke til digital kommunikasjon, kan når som helst trekke samtykket tilbake.

  Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS eiendomsforvaltning AS vil på vegne av boligselskapet sende en SMS fra nummer 1929, med forespørsel om samtykke til digital kommunikasjon.

  Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport (innkalling til årsmøte), tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post. I tillegg åpnes det også opp for muligheten til enkelte varslinger på SMS.

  Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir. Noe informasjon kommer også til å bli gitt ut i papirer som bl.a. alt rundt generalforsamlingen.

  SMS-kampanjen vil gjennomføres i løpet av uke 11 og 12.

  Vi oppfordrer derfor alle våre eiere til å gi samtykke til digital kommunikasjon.
 • NorgesEnergi, Salg av strømavtaler

  Publisert 26. feb. 2020

  Styret har blitt informert om at NorgesEnergi er i området og ber om å få komme inn og kalibrere strømmålerne til den enkelte leilighet i borettslaget pga. at det skal angivelig være feil på dem. DETTE ER IKKE RIKTIG!

  Det er HAFSLUND NETT som er ansvarlig for de nye strømmålerne, IKKE NORGESENERGI

  Hvis du ønsker å få tilbud om strøm fra NorgesEnergi så kan du jo slippe dem inn, men det er altså ikke feil på noen strømmålere.

  De har ikke gjort noen avtale med styret om å kunne selge strømavtaler i borettslaget vårt.

  Vi har heller ikke gjort noen spesial avtale med Norgesenergi for levering av strøm til oss.

  Styret har avtale med FJORDKRAFT for levering av strøm til felles anlegget.
 • Generalforsamling for 2019

  Publisert 26. feb. 2020

  Generalforsamling for 2019 avholdes i Manglerud skoles aula tirsdag den 28.04.20 kl. 18.00.

  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling, må være levert i styrets postkasse i
  Rugveien 30 innen fredag 20.03.20 kl 20.00.
  Forslag kan også levers på e-post styret@manglerudjordet.no eller på vår hjemmeside, www.manglerudjordet.no med samme innleveringsfrist.
 • Grave arbeider i forbindelse med parkeringsplassene.

  Publisert 22. jan. 2020

  Vi har nå startet med å fornye gjerder på parkeringsplassene våre, dette arbeidet vil pågå så lenge været tillater det. Det vil bli satt opp nye gjerder på plassene i forbindelse med at det vil bli mulig å sette opp ladestasjon på plassene.
  Dette gjelder plassene som er inn fra Rugveien mot lekeplassen, fra Våronnveien mot garasjene/barnehagen og den ene siden på plassen ved politistasjonen.
  Alle andre plasser vil også få nye gjerder, dette arbeidet vil bli utført etter sommeren.

  Vi regner med at arbeidet med å legge infrastruktur for lading av el-biler vil starte i april, og vil være et tilbud for beboerne fra mai/juni.

  Det vil bli valgfritt om man ønsker lade-mulighet eller ikke, slik at de som fikk varsel om å måtte bytte plasser tidligere slipper dette.
  Vi vil komme tilbake med informasjon om løsning, priser og tidspunkt for oppstart av lade-anlegget.
 • Prosjektoppdatering 25.okt: Avfallshåndtering: Planlagt oppstart uke 44

  Publisert 25. okt. 2019

  Det nærmer seg oppstart av gravearbeidet som skal gjøre plass for nedgravde avfallscontainere i borettslaget. Containerne skal erstatte dunkene som står i søppelrommene i hver oppgang, som vi i dag kaster husholdningsavfallet i. Søppelsjaktene vil bli stengt etter hvert som løsningen ute er på plass.

  Prosjektet ble godkjent av Generalforsamling i 2016. Det er flere grunner til at prosjektet ble løftet den gang, og som fortsatt er gjeldende. Den viktigste grunnen er brannvern. Slike sjakter kan utgjøre en brannfare og vil da ikke være lovlige, som igjen vil kreve investeringer og inngrep i bygningsmasse for å tilfredstille kravene. I tillegg er det fysisk krevende å håndtere alle dunkene som er i bruk i dag, og spesielt noen av dunkene må hentes frem, og fraktes opp trapper, fulle og tunge av avfall. Det er ikke ønskelig fra et HMS perspektiv. Det er også unødvendig dyrt for borettslaget å betale for det høye antall tømmepunkter som dagens dunker summerer opp til. I tillegg nevnes skadedyr, lukt, lav sorteringsgrad, manglende mulighet for sortering av glass/metall, for lite kapasitet for pappavfall og lite sjarmerende pappcontainere over bakken.

  På den andre siden er dette noe styret ikke har ønsket å gjøre, fordi det vil kreve mer fra beboerne som må bære avfallet lenger. Styret har forsøkt så godt det lar seg gjøre å hensynta dette i prosjektet, men forstår at dette, for noen, vil oppleves som en forverring av hverdagen. Styret håper at også de positive sidene blir verdsatt.
 • Juletrefest, SØNDAG 19. januar fra kl 14-16

  Publisert 13. des. 2019

  Manglerudjordet Borettslag inviterer til
  Juletrefest, SØNDAG 19. januar
  fra kl. 14-16
  i Aulaen på Høyenhall skoles.

  Påmelding til styret@manglerudjordet.no
  innen 05. januar, med antall barn, barnebarn og venners barn samt voksne, og leilighets nr. (nummeret på postkassen).
  For eksempel: 2 voksne, 2 barn og leilighets nr. 1006

  Festen er gratis!

  Vi håper så mange som mulig kan komme. Også voksne uten barn som savner juletregang og stemning.
  Bjølsennissen gleder seg til å arrangere en god gammeldags juletrefest, med gang rundt treet, leker for barna og besøk av nissen hvis vi er heldige……
 • Visning av LUMON sine balkonginnglassing

  Publisert 16. nov. 2019

  Onsdag 27. november fra kl. 16.00 til 18.00 har LUMON visning av balkonginnglassing som passer til våres balkonger. De står mellom Våronnveien 7-9 (Fyrhuset).

  Det henger mer informasjon om LUMON i hver oppgang og som vedlegg
 • Strømbrudd i enkelte leiligheter

  Publisert 08. okt. 2019

  Strømbrudd i enkelte leiligheter

  Vi har opplevd at det har vært strømbrudd i flere leiligheter i borettslaget..
  Det er jordfeilbryteren som slår ut, denne har en gul firkantet knapp ved siden av en sort vippebryter. Hvis denne vippebryteren peker nedover skal denne skyves opp.
  Det kan hende at man må gjøre dette noen ganger før den slår seg på. Vi har også opplevd at sikringer slår ut når denne vippes opp. Dette er ikke farlig, det er bare å vippe opp de sikringene så skal det fungere.

  Hvis noen vet at naboen er på ferie, fint om dere gir naboen beskjed om dette, eventuelt sjekke i naboens sikringsskap om jordfeilbryteren er slått ut.

  Vi har hatt elektriker for å feilsøke, men dette har ikke gitt noe resultat.


  Vi og elektriker regner med at dette er en feil som kommer fra nettet og ikke er i borettslaget.

  Styret
 • Styrerommet vil være sommer stengt i perioden 18.06 - 18.8.19

  Publisert 18. jun. 2019

  Styret holder kontoret sommerstengt i perioden 18.6 - 18.8.19. Det vil da kunne påregnes noe lengre tid for behandling av innkommende saker til styret.

  Første styrevakt er da mandag 19.8.19

  Styret kan kontaktes på telefon 92 22 31 48

  Vaktmester kan kontaktes i arbeidstiden 07:00 – 16:00 på hverdager:
  Rune: 92 02 31 44
  Geir: 92 02 31 45

  Styret ønsker alle i borettslaget en riktig god sommer!

  Hilsen Styret
 • Loft og kjellerrydding 12 og 13.6.2019

  Publisert 29. mai. 2019

  Tid: 17:00 - 20:00, MJB
  Alle fellesrom, kjeller og loft, skal ryddes!
  Det er beboere i den enkelte oppgangen som er ansvarlig for rydding av sitt fellesområde som sportsbod i kjeller og tørkeloft.

  Sportsutstyr som skal beholdes må merkes føre 11.6.19 GODT SYNELIG med eiers navn og etg.

  Avfall som skal kastes, skal bæres ut av beboere tidligst dagen før (12.6.2019). Dette settes utenfor oppgang - helt ute ved veien. Tidligere års erfaring tilsier at det kommer en del utenforstående til borettslaget, som går gjennom søppel som blir satt ut. Ved mulighet, ber styret om at søppel bæres ut så tett som mulig opp mot kl. 17.00 den 13.6.2019 for å redusere forsøpling.

  EE-avfall, elektrisk avfall kan settes ut, fint om dere setter elektrisk avfall på den ene siden og annen søppel på den andre siden av gangveien.

  OBS! Spesialavfall som maling, kjemikalier, bildekk, batterier etc. OBS! Spesialavfall skal ikke settes ut!

  Fellesrommene er KUN oppbevaringsplass for sykler, sportsutstyr, barnevogner og hageredskaper.
  Alt annet skal fjernes!