Oppslagstavle for MJB

 • Rundskriv til andelseierne ang regler for bruk av vaskeriet

  Publisert 28. des. 2018

  Andelseiere som bruker vaskeriet plikter å overholde den vasketiden som er bestemt!
  Når du er ferdig med din vasketur skal det være klart for den neste som skal vaske, men
  for å få lengre tørketid kan du la tøyet henge inntil en time i ett rom. Det andre
  rommet skal være tomt.

  Tørketrommelen skal være klar ved vasketidens start!

  Hvis man ønsker å vaske ved ledig tid, flytt låsen til denne tiden, slik at man til
  hver tid vet hvem som vasker. Hvis det er tøy i maskinene uten at det henger en
  lås på gjeldende vasketid kan den som ønsker tiden flytte sin lås til denne tiden og
  ta ut tøy av maskiner og dermed overta vasketiden.

  Husk å flytte låsen før du forlater vaskeriet når din vasketid er over.

  Sett låsen på parkering hvis du er i tvil om når du skal vaske neste gang, eller du reiser
  bort for lengre tid. Mangler du nøkkel må du henvende deg til vaktmester.

  Når en som har vasketur ikke kommer innen 1 time fra vasketurens begynnelse,
  kan den neste som har vasketur begynne med sin vask.
 • Digital kommunikasjon

  Publisert 27. nov. 2018

  Viktig informasjon!

  Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS vil på vegne av boligselskapet sende en SMS fra nummer 1929 til hver enkelt boligeier, hvor de ber om samtykke til digital kommunikasjon.
  Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport, tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post, og enkelte varslinger på SMS.

  Vi retter oss i denne omgang kun til de som ikke har fått forespørselen tidligere.

  Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir.

  Vi oppfordrer derfor alle våre andelseiere til å gi samtykke til digital kommunikasjon.

  Hilsen Styret MJB
 • Borettslaget jobber med et nytt tilbud til beboere

  Publisert 04. okt. 2018

  Styret jobber med en avtale med leverandør av el-sykler og ladestasjon. Avtalen, om vi blir enige, innebærer at du som beboer i Manglerudjordet Borettslag vil få mulighet til å leie el-sykler i fremtiden.

  Leien vil foregå omtrent på samme måte som for eksempel bysykkelordningen eller et Ruter-abonnement. Til forskjell fra for eksempel bysykkel må syklene alltid returneres til ladestasjonen vår. Syklene vil kunne leies ved hjelp av en app, eller ved hjelp av et kort man får av Styret. Man vil kunne velge mellom time-, måned- eller årsabonnement. Syklene vil ikke ha piggdekk og vil ikke være tilgjengelig om vinteren.

  Det vil være 9 sykler til utleie. De kommer til å stå ved lekeplassen, sentralt i borettslaget, og vil bli forhåpentligvis bli tilgjengelig innen kort tid. Rekker vi ikke å sette det opp før det blir for kaldt så vil vi komme i gang så fort våren titter frem neste år.

  Vi håper å lande denne avtalen og at dette kan bli et tilbudet som vil bli godt likt og godt brukt av dere som bor her.

  Mer informasjon kommer.
 • Bergvarme prosjektet

  Publisert 24. apr. 2018

  Styret vil bruke denne artikkelen til informasjon og oppdatering, vi vil også henge opp oppslag i oppgangene fortløpende.
  Den første informasjonen som vi legger ut her vil også bli delt ut i postkassene til alle.

  OPPDATERING AV BERGVARME PROSJEKTET

  26.11.2018

  Vi har nå overtatt varmeanlegget og er i full drift med bergvarmepumper, anlegget er laget slik at det vil regulere varmen etter utetemperaturen, vi vil oppleve at det tar litt lengre tid å varme opp leiligheten, dette fordi det nye anlegget har noe lavere temperatur på vannet slik at overflaten på radiatoren ikke vil bli like høy som før.
  Dette medfører ikke at vi vil ha lavere temperatur i leilighetene, men vi vil ha bedre kontroll på utgiftene til oppvarming.
  Nå holder vi på med å justere varmekurver og dette vil vi holde på med gjennom hele vinteren og frem til høsten neste år, for å få best mulig utnyttelse av bergvarmen.

  Vi er avhengige av å få tilbakemeldinger hvis det er feil på varmen, eller at radiatorene ikke blir varme, så blir dette tatt tak i så fort som mulig.

  Vi holder også på med støyisolering og kartlegging av støy i anlegget, dette arbeidet vil på gå frem mot nyttår.


  29.9.2018

  Vi har hatt noen problemer med varmen fra radiatorene siden onsdag, da det ble gjort noen forandringer på varmeanlegget. Dette har medført at vi ikke har hatt nok varme på radiatorene våre. Vi har nå funnet grunnen og det er en ventil som sto åpen, som ikke sulle ha stått åpen. Vi vil ha varme på radiatorene i løpet av lørdagettermiddag.
  Styret beklager dette.


  10.9.2018

  Varmeanlegget skal nå settes i drift. Det vil være en testperiode frem til 15.9.18. I testperioden vil varmen variere.

  Følgende er derfor viktig:

  Punkt 1:
  Radiatorventilene må umiddelbart åpnes opp og skrus til maks varme. (For at vi skal oppnå full vannsirkulasjon i anlegget).
  Punkt 2:
  Vi ber om at alle sjekker rør og radiatorer for lekkasje, dette kan oppstå på grunn av at anlegge har stått uten varme i anleggsperioden.
  Dersom beboere har foretatt utskiftninger, fjernet radiatorer i leilighetene, kan det være en fare for lekkasje. For de dette gjelder må vaktmester varsles.

  NB! Husk å sjekk at lufteskruene er stengt

  29.6.2018
  Vi opplever problemer med varmtvannet i Rugveien fra nr. 5 til 25, dette er nå rettet opp og varmtvannet skal komme tilbake. Det er kanskje nødvendig å la varmtvannet renne litt før det er i orden.

  26.6.2018
  Det vil bli gravet en grøft torsdag den 28.6 over parkeringsplassen som ligger inn fra Våronnveien mot garasjene, de som parkerer på innsiden av grøften må da kjøre gjennom garasjene, ned parkeringsplassen og ut i Plogveien, bommen vil være åpen denne dagen.
  Arbeidene med denne grøften vil vare fra kl 07:00 til 16:00

  22.6.2018
  Vi er nå ferdige med boringen av brønner. Det vil forsatt være noe aktivitet inne på grøntområdene med graving av grøfter til legging av rør for sammenkobling av brønner.
  Grøntområdene vil være stengt frem til de er ferdige med å tilbakestille disse til slik de var ved oppstart. Denne jobben kan vare over sommeren.

  Vi har nå tatt ut de gamle oljekjelene og koblet fra el-kjeler fra fyrhuset slik at det ikke er drift på fyringsanlegget, i den forbindelse kan man merke noe variasjon på varmtvannet, dette vil være i perioder hvor det blir tappet mye varmtvann.
  Dette vil vare i kortere perioder, varmtvannet vil komme tilbake.
  Dette vil vi kunne oppleve frem til høsten når det nye bergvarme anlegget er i full drift.


  25.5.2018
  Det vil bli oppstart på område 2 mandag 28.5.2018. Dette medfører at gangveien mellom parkeringsplassene vil bli stengt. man må da gå gjennom garasjeanlegget mot barnehagen for å komme frem.
  Vi er i ferd med å avslutte inne på område 1 (lekeplassen) i løpet av uke 22 som starter den 28.5. vil det bli åpnet for gjennomgang og lekeplassen vil være tilgjengelig. Grønt områdene vil fortsatt være stengt.
  Inne på grøntområdene vil det bli gravet en del grøfter for sammenkobling av energibrønnene, dette vil medføre at det vil være noe aktivitet på dagtid, men dette er med gravemaskiner og støyen vil reduseres betraktelig.

  Vi har nå tatt ut de gamle oljekjelene og koblet fra el-kjeler fra fyrhuset slik at det ikke er drift på fyringsanlegget, i den forbindelse kan man merke noe variasjon på varmtvannet, dette vil være i perioder hvor det blir tappet mye varmtvann.
  Dette vil vare i kortere perioder, varmtvannet vil komme tilbake.
  Dette vil vi kunne oppleve frem til høsten når det nye bergvarme anlegget er i full drift.


  4.5.2018
  Det er nå gjennomført 2 test hull, hvor de har boret ned til 300 meter uten komplikasjoner. I disse hullene vil det bli gjort en del tester som skal gi oss svar på vanntilsig og energirespons fra grunnfjellet, i uken som kommer.

  Oppstart for resten av hullene vil bli mandag 7.5.2018 og vil pågå i 4 – 5 uker fremover.

  Område 1:
  Lekeplassen og gangveier over lekeplassen vil være sperret i ukedagene,
  lekeplassen vil være åpen i helgene.
  Vi vil få 4 rigger som skal bore samtidig inne på lekeplass området og dette medfører en del plasskrevende utstyr slik at det ikke vil være forsvarlig å ha gjennomgang så lenge dette arbeidet blir utført.

  Det vil ikke være mulig å gå over lekeplassen fra mandag 7.5.2018.

  Område 2:
  Gangveien mot politistasjonen vil også bli stengt i samme periode. Her kan man gå gjennom garasjene på vei til sentret.


  Vi håper på forståelse i denne perioden som ligger foran oss nå.

  Det kan komme forandringer i informasjonen, dette vil bli hengt opp så for det lar seg gjøre, vi vil også bruke hjemmesiden vår aktivt til informasjon i denne perioden.

  Hilsen Styret/Vaktmestrene


  25.4.2018
  Vi har dessverre levert ut en utydelig fremdriftsplan men denne vil bli oppdatert så fort vi har den klar. Elektronisk plan for nedlasting er leselig.

  Det er nå bestemt at dato for prøvehull boring, dette vil bli gjennomført onsdag 2. mai.
  det skal bores 2 hull for responstest, disse vil stå og bli avlest i en uke.
  Når vi har resultater fra testhullene vil videre plan bli lagt ut.

  24.april.2018
  Orientering fra styret
  Lokal energiforsyning I Manglerudjordet borettslag vedtatt på Generalforsamlingen 19.04.2018

  Hensikten med den nye energiforsyningen i Manglerudjordet borettslag er å utnytte energimulighetene i nærområdet. På sikt medfører tiltaket reduserte driftskostnader for borettslaget.
  Energi skal hentes fra jordvarme og luft. Dette medfører boring av 67 brønner à 300 meter dype, samt innstallering av varmepumper og utskifting av alt utstyr i alle undersentraler.

  Vi ber om at folk er aktsomme i byggeperioden da vi vil oppleve trafikk av tunge kjøretøy på fellesarealene våre, grunnet bortkjøring av overskuddsmasse fra brønnboringen. Styret vil fortløpende vurdere risiko og eventuelt stenge lekeplassen mens arbeidet pågår, dersom det er behov for det. Lekeplassen vil alltid være tilgjengelig i helgene.

  Framdriftsplan:
  Tiltaket vil bli gjennomført i løpet av sommeren. Arbeidene er begrenset til:
  • Boring i fellesområdene
  • Varmtvannsforsyning (9 undersentraler)
  • Felles varmesentral
  Vedlagte fremdriftsplan er ikke endelig, men en oppdatert versjon vil bli delt ut så fort den foreligger.
  Det gjennomføres nå en detaljplanlegging som omfatter:

  Boring i fellesarealer:
  Gjennomføringsplanen vil være avhengig av forholdene i bakken. Det vil bli foretatt to testboringer i slutten av uke 17 eller begynnelsen av uke 18.
  Resultatene fra testboringene vil indikere hvor mange borerigger som kan benyttes samtidig og starttidspunktet for boring av brønnpark. Vår entreprenør beregner ca. 1 dag pr. borehull. I beste fall vil boringen kunne gjennomføres på ca. 4 - 5 uker fra oppstart. Ved store vannmengder i grunnen vil boringen ta noe lengre tid. Entreprenørens arbeidstid vil være fra klokken 07:00 til 19:00 på hverdager. Det vil ikke bli jobbet i helger og helligdager.
  Vedlagte kart viser områdene hvor det skal bores.
  Når tidspunkt for oppstart er fastsatt vil dette varsles med oppslag i oppgangene.

  Varmtvannsforsyning
  Beboerne vil i liten grad bli berørt av dette. I forbindelse med omkobling til nytt anlegg vil varmtvann bli stengt i ca. 6 timer (en dag, ved riving av under-sentral og en dag ved tilkobling).
  Det vil bli gitt separat informasjon om dette for de blokkene dette gjelder.

  Felles varmesentral
  Arbeidene vil foregå i varmesentralen og beboerne vil ikke bli berørt. Eksisterende oljetank vil bli byttet ut med en oljetank for bioolje (reserveforsyning).

  Hilsen Styret MJB
 • Halloween gruppa

  Publisert 03. nov. 2018

  Hei igjen alle sammen og tusen takk for et fantastisk oppmøte.
  Under halloween feiringen den 31.10.2018 så brukte vi tellere for å kunne se hvor mange som besøkte oss i løpet av halloween kvelden.
  Antallet som tok turen innom spøkelse kjelleren i rugveien 14 , endte på hele 170 besøkende.
  Vi hadde mange som ville gå i kjelleren flere ganger, men gjengen i døra sørget for at ingen ble telt mer enn en gang hver.
  De holdt også igjen ved inngangen så det ikke kom inn for mange av gangen Det har vert super moro å gjøre i stand dette og ikke minst gjennom føre dette for barna i borettslaget.

  Vi har nettopp fått igang en facebook side også, der har vi lagt ut litt fra kvelden den 31.10.18
  Sjekk den ut.
  https://www.facebook.com/groups/974219566112510/

  Takk igjen for at dere tok turen ned i spøkelse kjelleren, også ses vi til neste år for en ny skummel opplevelse.

  Mvh
  Halloween gruppa

 • Kontroll av røykvarslere og Brannslukningsapparater

  Publisert 09. mai. 2018

  Informasjon fra styret til beboere i Manglerudjordet Borettslag Mai 2018

  Brannvernutstyret i boligene er styrets ansvar. Røykvarslere og brannslukkere i borettslaget vårt skal snart kontrolleres da det er 5 år siden det ble levert.

  Oppdatert 22.5.2018

  Monterings tider Fredag 8/6 – Fredag 15/6

  Fredag 08.06 Tid: 08.00 – 14.00
  Rugveien 5, 7, 9, 11, 13, 15

  Mandag 11.06 Tid: 08.00 – 14.00
  Rugveien 17, 19, 21, 23, 25, 27

  Tirsdag 12.06 Tid: 08.00 – 14.00
  Rugveien 29, 31, 33, 35, 37, 39

  Onsdag 13.06 Tid: 08.00 – 14.00
  Rugveien 41, 43, 45, 47, 49, 51

  Torsdag 14.06 Tid: 08.00 – 14.00
  Rugveien 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

  Fredag 15.06 Tid: 08.00 – 14.00
  Rugveien 20, 22, 24, 26, 28, 30


  Monterings tider Mandag 18/6 – Fredag 22/6

  Mandag 18.06 Tid: 08.00 – 14.00
  Rugveien 32, 34, 36 Plogveien 49, 47, 45

  Tirsdag 19.06 Tid: 08.00 – 14.00
  Våronnveien 1, 3, 5, 7, 9, 11

  Onsdag 20.06 Tid: 08.00 – 14.00
  Våronnveien 13, 15, 2, 4, 6, 8

  Torsdag 21.06 Tid: 08.00 – 14.00
  Våronnveien 10, 12, 14 Plogveien 43, 41

  Fredag 22.06 Tid: 08.00 – 14.00
  Plogveien 39, 37, 35, 33
  Følgende skal utføres i din bolig:

  Røykvarslere testes og Brannslukningsapparat kontrolleres

  Kontrollen vil ikke medføre støvete eller støyende arbeid

  Medgått tid i hver bolig er 5 - 10minutter.

  Arbeidet starter fredag 8.6.2018 og ferdigstilles fredag 22.6.2018

  Det kommer nærmere informasjon med fremdriftsplan 2 – 3 uker før oppstart.

  Denne informasjonen vil bli lagt i postkassen til den enkelte.

  Mvh
  Styret MJB og Trygg & Sikker • Loft og kjellerrydding onsdag 06.06.2018

  Publisert 22. apr. 2018

  Alle fellesrom, som kjeller og loft, skal ryddes!
  Det er beboere i den enkelte oppgangen som er ansvarlig for rydding av sitt fellesområde som sportsbod i kjeller og tørkeloft.

  Avfall som skal kastes, skal bæres ut av beboere tidligst dagen før (5.6.2018). Dette settes utenfor oppgang - helt ute ved veien. Tidligere års erfaring tilsier at det kommer en del utenforstående til borettslaget, som går gjennom søppel som blir satt ut. Ved mulighet, ber styret om at søppel bæres ut så tett som mulig opp mot kl. 17.00 den 6.6.2018 for å redusere forsøpling.

  Spesialavfall som maling, kjemikalier, bildekk etc. vil det komme eget oppslag om.
  Dette skal ikke settes ut!

  Fellesrommene er KUN oppbevaringsplass for sykler, sportsutstyr, barnevogner og hageredskaper.
  Alt annet skal fjernes!

  Sportsutstyr som skal beholdes må merkes føre 4.6.18
  GODT SYNLIG MED EIERS NAVN OG ETG.


 • Styret takker alle som bidro til dugnaden i dag :-)

  Publisert 08. mai. 2018

  Vi vil takke alle som stilte opp på dugnaden i dag. Det ble samlet inn mye søppel som hadde lurt seg inn i busker og kratt, det ble raket løv, sand, og noen luket, noen rettet gresskanter mot gangveiene.
  Vi har et borettslag som vi skal være stolte av.
  Styret vil også takke vaktmestrene som også stilte opp og gjorde dette lettere å gjennomføre.

  Hilsen et stolt styre i Manglerudjordet Borettslag
 • Innkalling og protokoll fra Generalforsamling for 2017

  Publisert 14. feb. 2018

  Tid: 18:00 - 20:00, MANGLERUD SKOLES AULA
  Generalforsamling for 2017 ble avholt i MANGLERUD SKOLES AULA
  torsdag den 19. april 2018 kl. 18.00.

  Takk til alle fremmøtte på generalforsamling.
  Innkalling og Protokoll er nå lagt ut elektronisk og kan lastes ned.

  Protokoll vil bli lagt i postkassene tidlig neste uke(uke 18)
 • Vårdugnad i borettslaget torsdag 3. mai 2018 - UTSATT TIL TIRSDAG 8. MAI

  Publisert 22. apr. 2018

  Vårdugnad 2018 - UTSATT til 8. mai pga dårlig vær.

  Samme sted og tid.

  Vårdugnaden er i år satt til torsdag 3. mai kl.17:00 eller tidligere hvis det passer slik for den enkelte.

  Blomsterkassene ved inngangene vil i år også bli plantet av vaktmesterne. Vi tar sikte på å ha disse satt ut til dugnaden. (forbehold om vær)

  Vi har noen oppgaver som vi trenger hjelp til, meld dere for en fra styret/vaktmester ved vaktmester kontoret, hvis dere ønsker enkle oppgaver.

  Telefon vaktmestere:

  Geir Eriksen 920 23 145
  Rune Gulliksen 920 23 144

  Det vil bli servert grillpølser og brus til aktive andelseiere, på plassen bak vaktmester kontoret.
  Mellom Rugveien 13 - 15

  Styret/Vaktmestre