Oppslagstavle for MJB

 • Siste nytt om Våronnveien 17-branntomta

  Publisert 13. jul. 2017

  Det er holdt dialogmøte mellom Plan- og bygningsataten og Obos Nyrhjem.
  Referat ligger vedlagt.
 • Bytte av strømmålere melding fra HAFSLUND

  Publisert 20. jun. 2017  Vi skal snart bytte strømmålere i ditt område Manglerudjordet Borettslag


  Hafslund Nett skal bytte ut 700 000 målere hos våre kunder i perioden fram til 2019. Vi kommer til å bytte målere i området der din bedrift har lokaler i løpet de kommende 1-3 måneder. Informasjon om tidspunkt kommer 2-3 uker i forveien. Her vil det også stå nøyaktig hvilke målere som skal byttes.

  Har vi riktig kontaktinformasjon?
  Logg inn på hafslundnett.no og sjekk at vi har riktig kontaktinformasjon.

  Fordeler med ny måler
  Du slipper å lese av måleren
  Bedre informasjon om strømforbruket
  Nye muligheter i framtiden

  Mer informasjon på hafslundnett.no/nymaler

  Praktisk informasjon
  Hafslund Nett har inngått samarbeid med Eltel AS, som utfører selve målerbyttet for oss. Montøren som kommer har ID-kort som viser at vedkommende jobber på oppdrag fra Hafslund Nett. Husk å sørge for at måleren er lett tilgjengelig for vår montør.

  Information in English
  You will find information in English here.
 • Generalforsamling

  Publisert 03. apr. 2017

  Tid: 18:00 - 21:00, Høyenhall skole, aula
  Generalforsamling for 2016 avholdes i HØYENHALL SKOLES AULA
  onsdag den 26. april 2017 kl. 18.00.


  Styret
 • Vårdugnad 2017

  Publisert 03. apr. 2017

  Tid: 17:00 - 21:00, Manglerudjordet borettslag
  Vårdugnaden er i år satt til onsdag 3. mai kl.17 eller tidligere hvis det passer slik for den enkelte.
  Blomsterkassene ved inngangene vil i år også bli plantet av vaktmesterne. Vi tar sikte på å ha disse satt ut til dugnaden.(forbehold om vær)
  Vi har noen oppgaver som vi trenger hjelp til, meld dere for en fra styret ved fyrhuset, hvis dere ønsker enkle oppgaver.

  Telefon vaktmester er:
  Geir Eriksen 920 23 145
  Rune Gulliksen 920 23 144

  I år vil PRIVATmegleren Panorama stå for arrangementet ved fyrhuset/lekeplassen, det vil bli servert grillpølser, brus og is.
  Alle ønskes velkommen til en prat.
  Styret
 • Problemer men varme og varmtvann

  Publisert 24. mar. 2017

  I dag fredag 24. mars har vi hatt problemer med systemet som styrer varmtvannet vårt i ett av berederrommene, dette har gått utover beboere i Rugveien 20 - 32 og 27 - 35, problemet skal være løst nå kl. 21:45,

  Det vil ta noe tid før dere vil ha full styrke på varme og varmtvann.

  Hilsen Styret
 • Nytt om Våronnveien 17

  Publisert 31. jan. 2017

  Det har vært ett nytt møte mellom Plan- og Bygningsetaten og Obos Nye Hjem, hvor Obos har lagt frem ett nytt forslag. dere kan lese forslaget i vedlagt dokument.
  Styret vet ikke noe mer enn det som står i referatet fra møtet om denne saken.

  Dere kan se saken her: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp

 • FRETEX containere

  Publisert 24. jan. 2017

  Det er gjort avtale med Fretex om å ha returpunkt for klær og sko i borettslaget vårt.
  Det er utplassert 4 containere i borettslaget vårt, vi vil vurdere plasseringen etter hvert.
  Containerne er satt ut i Plogveien ved "videoen" branntomten, Rugveien ved nr. 5 -6 innerst i blindveien, Rugveien 29 og ved fyrhuset. Totalt 4 containere.
 • VIKTIG MELDING FRA STYRET

  Publisert 12. des. 2016

  Ang. bruk av papircontainere

  Styret anmoder alle beboere til å benytte papirconteinere i borettslaget. Dersom en container er full så ber vi om at man går til en av de andre containerne og IKKE setter fra seg papiravfall utenfor den fulle containeren. Dette medfører forsøpling og økt tilstedeværelse av skadedyr.
  Felles søppelconteiner i garasjen ved fyrhuset, her skal det IKKE settes søppel utenfor hvis containeren er full eller utenfor åpningstider.


  Styret og vaktmestere benytter anledningen til å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!


 • Biloppstillingsplasser

  Publisert 14. nov. 2016

  Oppfordring til alle bileiere med fast parkeringsplass i Manglerudjordet borettslag.

  Styret oppfordrer til at dere som har vært så heldige å få leid fast parkeringsplass, må vise hensyn til naboer og benytte tildelte plasser og ikke parkere i gata.

  Styret ber om at dere respekterer dette og følger oppfordringen, så de som ikke har fast plass får et sted å parkere når de kommer hjem.

  Styret tildeler plasser etter ansiennitet på ventelisten for parkeringsplasser og forventer at disse blir brukt.

  Husk at det i deres kontrakt inngår avtale om oppsigelse av plassen dersom den ikke blir benyttet.


  Styret.

  Manglerud november 2016.
 • Ventilasjonsrens av borettslaget

  Publisert 30. aug. 2016

  Det skal utføres rensing av ventilasjonskanaler av firma Venti-Rens AS.
  Hvilket tidspunkt som dette skal gjøres i deres oppgang, kommer det ett oppslag i oppgangen ca 14 dager føre. De starter 5/9 og går fortløpende og forventet ferdig 5.10.
  Informasjonsbrevet som ligger ved er kun informasjon. Datoene for arbeidet til den respektive oppgangen blir hengt opp I oppgangen når det nærmer seg.

  Mer informasjon, se vedlegget