Oppslagstavle for MJB

 • Nytt om Våronnveien 17

  Publisert 31. jan. 2017

  Det har vært ett nytt møte mellom Plan- og Bygningsetaten og Obos Nye Hjem, hvor Obos har lagt frem ett nytt forslag. dere kan lese forslaget i vedlagt dokument.
  Styret vet ikke noe mer enn det som står i referatet fra møtet om denne saken.

  Dere kan se saken her: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp

 • FRETEX containere

  Publisert 24. jan. 2017

  Det er gjort avtale med Fretex om å ha returpunkt for klær og sko i borettslaget vårt.
  Det er utplassert 4 containere i borettslaget vårt, vi vil vurdere plasseringen etter hvert.
  Containerne er satt ut i Plogveien ved "videoen" branntomten, Rugveien ved nr. 5 -6 innerst i blindveien, Rugveien 29 og ved fyrhuset. Totalt 4 containere.
 • VIKTIG MELDING FRA STYRET

  Publisert 12. des. 2016

  Ang. bruk av papircontainere

  Styret anmoder alle beboere til å benytte papirconteinere i borettslaget. Dersom en container er full så ber vi om at man går til en av de andre containerne og IKKE setter fra seg papiravfall utenfor den fulle containeren. Dette medfører forsøpling og økt tilstedeværelse av skadedyr.
  Felles søppelconteiner i garasjen ved fyrhuset, her skal det IKKE settes søppel utenfor hvis containeren er full eller utenfor åpningstider.


  Styret og vaktmestere benytter anledningen til å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!


 • Biloppstillingsplasser

  Publisert 14. nov. 2016

  Oppfordring til alle bileiere med fast parkeringsplass i Manglerudjordet borettslag.

  Styret oppfordrer til at dere som har vært så heldige å få leid fast parkeringsplass, må vise hensyn til naboer og benytte tildelte plasser og ikke parkere i gata.

  Styret ber om at dere respekterer dette og følger oppfordringen, så de som ikke har fast plass får et sted å parkere når de kommer hjem.

  Styret tildeler plasser etter ansiennitet på ventelisten for parkeringsplasser og forventer at disse blir brukt.

  Husk at det i deres kontrakt inngår avtale om oppsigelse av plassen dersom den ikke blir benyttet.


  Styret.

  Manglerud november 2016.
 • Ventilasjonsrens av borettslaget

  Publisert 30. aug. 2016

  Det skal utføres rensing av ventilasjonskanaler av firma Venti-Rens AS.
  Hvilket tidspunkt som dette skal gjøres i deres oppgang, kommer det ett oppslag i oppgangen ca 14 dager føre. De starter 5/9 og går fortløpende og forventet ferdig 5.10.
  Informasjonsbrevet som ligger ved er kun informasjon. Datoene for arbeidet til den respektive oppgangen blir hengt opp I oppgangen når det nærmer seg.

  Mer informasjon, se vedlegget
 • Beholdere til Spesialavfall 29.08-02.09

  Publisert 22. aug. 2016

  Beholdere til spesialavfall og småelektrisk blir satt ut ved fyrhuset mandag 29.08 til fredag 02.09.
  Disse kan benyttes til Malingrester, olje og andre kjemikaler, batterier, lystoffrør og små el. apparater i egen beholder.
  Låses kl. 16. Torsdag kl. 20.00 Fredag kl. 13.00

  Vennlig hilsen styret og vaktmesterne.
 • Styrerommet vil være lukket i sommer

  Publisert 20. jun. 2016

  Styrets første vakt etter ferien vil være 22.08.2013, kl: 18:00 – 19:00

  For kontakt med styret,
  bruk postkassen eller på mail: styret@manglerudjordet.no
  Eller hjemmesiden: www.manglerudjordet.no

  Vaktmester kan nås på mail:
  vaktmester@manglerudjordet.no
  eller postkassen utenfor vaktmesterkontoret Rugveien mellom nr. 13 og 15

  God sommer.

  Hilsen Styret
 • Sortering av søppel i Manglerudjordet Brl.

  Publisert 20. mai. 2016

  Vi har hatt besøk fra Oslo kommune, Renovasjonsetaten og de har gjennomført stikkontroller i søplerommene våre. alle har mottatt resultat skjema og der kommer det frem at vi må bli mye bedre til å sortere søppel. Vi må benytte de GRØNNE posene til matavfall, de BLÅ posene til plastavfall. og vanlige poser til restavfall.

  I neste uke med start mandag 23. mai - torsdag 26. mai 1600 - 2000 vil vi få besøk av representanter fra Oslo kommune, Renovasjonsetaten.

  For å informere og motivere til økt kildesortering vil representanter fra Renovasjonsetaten snakke med husholdningene.
 • INFO FRA STYRET

  Publisert 13. mai. 2016

  Først vil styret takke alle for flott gjennomført dugnad.
  Vi hadde besøk av DNB Eiendom som sto for servering og overraskelse til de minste.

  Fotogruppa Studio r34 og Akvariegutta hadde åpnedører for de som var interessert.
  Akvariegutta kan dere finne på Facebook, søk etter «Malawigutta på Manglerud»
  Fotogruppa kan dere finne på Facebook, søk etter «Studio R34»


  INFO FRA STYRET:
  På generalforsamling 25.4.2016 ble det vedtatt at det skal settes opp en arbeidsgruppe i forbindelse med utemiljøet. Info om dette ikke kom med i protokollen som ble delt ut til alle noen dager senere.
  De som ønsker å være med i denne arbeidsgruppen kan sende en mail til: styret@manglerudjordet.no
  eller gå inn på hjemmesiden vår, www.manglerudjordet.no for å bruke kontakt skjemaet.

  Styret ber de interesserte som ønsker å være med i arbeidsgruppen, om å melde seg innen 25.5.2016.

  LOFT OG KJELLERRYDDING 9.6.2016:
  Alle fellesrom, som kjeller og loft, skal ryddes!
  Det er den enkelte oppgangen som er ansvarlig for rydding av sitt fellesområde som sportsbod i kjeller og tørkeloft.

  Avfall som skal kastes, skal bæres ut av beboere tidligst dagen før (8.6.2016). Dette settes utenfor oppgang - helt ute ved veien. Tidligere års erfaring tilsier at det kommer en del utenforstående til borettslaget, som går gjennom søppel som blir satt ut. Ved mulighet, ber styret om at søppel bæres ut så tett som mulig opp mot kl. 17.00 den 9.6.2016 for å redusere forsøpling.

  Spesialavfall (maling, kjemikalier, etc.) vil det komme eget oppslag om.
  Dette skal ikke settes ut!

  Fellesrommene er KUN oppbevaringsplass for sykler, sportsutstyr, barnevogner og hageredskaper. Alt annet skal fjernes!

  Sportsutstyr som skal beholdes må merkes før 8.6.16, GODT SYNLIG med eiers navn og etg.

  Hilsen Styret
 • Strømbrudd i enkelte leiligheter

  Publisert 04. mai. 2016

  Vi har opplevd at det har vært strømbrudd i flere leiligheter i borettslaget, hovedsakelig tirsdag 3.5.16.
  Det er jordfeilbryteren som slår ut, denne har en gul firkantet knapp ved siden av en sort vippebryter. Hvis denne vippebryteren peker nedover skal denne skyves opp.
  Det kan hende at man må gjøre dette noen ganger før den slår seg på. Vi har også opplevd at sikringer slår ut når denne vippes opp. Dette er ikke farlig, det er bare å vippe opp de sikringene så skal det fungere.

  Hvis noen vet at naboen er på ferie, fint om dere gir naboen beskjed om dette, eventuelt sjekke i naboens sikringsskap om jordfeilbryteren er slått ut.

  Vi har hatt elektriker for å feilsøke, men dette har ikke gitt noe resultat. Infratek (Hafslund) har satt en logger på trafoen ved fyrhuset og overvåker denne.

  Vi har ikke fått tilbakemeldinger om at dette har skjedd i dag.
  Vi og elektriker regner med at dette er en feil som kommer fra nettet og ikke er i borettslaget.

  Styret